kres3
Akademia Sukcesu dostarcza szkolenia „szyte na miarę”. Uzasadniamy zarządzającym ich celowość i efektywność. Jako partner biznesowy dostarczamy konkretne rozwiązania, będące odpowiedzią na problemy z komunikacją, z motywacją, z kreatywnym szukaniem rozwiązań, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wspieraniem celów biznesowych firmy.

Dzisiejszy Świat tak szybko się zmienia, organizacje przechodzą zmiany, zmieniają się właściciele, zmieniają się zespoły, wdrażane są nowe produkty i usługi, awansują ludzie. Wszystkie te zmiany powodują powstanie niskiej odpowiedzialności, braku zaufania, braku porozumienia się, a w efekcie słabe wyniki. Proponowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich uwypuklają umiejętności przywódców, menedżerów, pracowników, a te wpływają na rozwój świadomości ludzi i firmy, na osiąganie lepszych rezultatów biznesowych, na podniesienie efektywności w organizacji, na zbudowanie efektywnej współpracy oraz zwiększaniu motywacji.

Posiadamy doświadczenia w obszarze szkoleń miękkich z zakresu umiejętności osobistych, społecznych i menedżerskich. Zapewniamy wparcie Partnera w procesach rozwojowych,  dostarczamy pełne projekty rozwojowe wraz z narzędziami do transferu ich efektów w miejscach pracy: wdrożenie, ewaluacja.

Lista proponowanych tematów szkoleń:

 • Akademia spokoju: proces uważnej komunikacji.
 • Akademia uważności i dobrej współpracy w zespołach.
 • Akademia sprzedawcy z duszą.
 • Autentyczne przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole.
 • Asertywność.
 • Personal Branding –  Twoja marka osobista.
 • Optymalizacja życiowych procesów decyzyjnych w oparciu o style myślenia FRIS.
 • Motywatory życiowe w oparciu Style Myślenia FRIS w życiu osobistym i w biznesie.
 • Sprzedaż empatyczna w oparciu o cztery style myślenia FRIS.
  • Skuteczna komunikacja interpersonalna.
  • Obsługa klienta z uważnością.
  • Szkolenie Działu HR, w zakresie korzystania z metod coachingowych, w czasie szkoleń pracowniczych.
  • Jak poznać siebie i odnaleźć spokój –  z Akredytacją ICF – 14 CCEU – 2 dniowy warsztat Points of You.
  • Siła przekonań – Jak zmienić przekonania ograniczające na wspierające.
  • Motywacja i odwaga w działaniu w oparciu o Reiss Motivation Profile.
  • Prowadzenie Zespołów  Action Learning.
  • Zarządzanie przez  motywację.
  • Zarządzanie konfliktem w organizacji.                                                                                        W przypadku szkoleń dla firm i organizacji, proponujemy rozwiązania po zapoznaniu się z potrzebami szkoleniowymi, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Akademię Sukcesu Justyna Woźniak. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm."]