Justyna Ewa Woźniak  – nauczyciel akademicki, dyplomowany trener, certyfikowany trener Style Myślenia FRIS®, certyfikowany trener Points of You®. Ukończyła Politechnikę Szczecińską, Wydział Mechaniczny na kierunku: Zarządzanie i marketing, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na kierunku: Finanse i Bankowość.

Pierwsze 12 lat kariery zawodowej pracowała na etacie w dziale księgowości, zajmując się windykacją należności, podatkami od nieruchomości i sprawami księgowymi. Miała w tym czasie trzech pracodawców: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Urząd Miasta Szczecin, Kancelaria Komornika Sądowego Rewiru V w Szczecinie. W 2009 roku otworzyła szkołę Nauki Jazdy Auto Prestiż, ucząc bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego kursantów pod hasłem „Twój sukces jest naszym sukcesem”, pracując również jako instruktorka nauki jazdy kat. B. W 2013 roku dokonała sprzedaży nauki jazdy, aby móc w pełni zająć się działalnością szkoleniową Akademię Sukcesu zajmującą się podnoszeniem talentów i umiejętności interpersonalnych ludzi i zespołów.

Misją jej jest wspieranie ludzi w podnoszeniu ich kompetencji i w realizowaniu ich potencjału zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. W swojej pracy kieruje się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań, aktywnym słuchaniem uczestników, kreatywnym podejściem do rozwoju nowych umiejętności oraz nastawieniem na pozytywny wynik przy osiągnięciu celów strategicznych. Inspiruje do samorozwoju i realizacji marzeń, wysoko sobie ceni skuteczność i efektywność, Korzysta w swojej pracy z wielu metod i narzędzi podczas szkoleń i sesji indywidualnych. Od 2009 roku zajmuje się szkoleniami osób dorosłych, świadcząc swoje usługi szkoleniowe między innymi instytucjom publicznym, organizacjom, mikro i makro przedsiębiorstwom. Autorka książki “Kąpiel w życiowej harmonii.”

Co zyskasz poprzez rozwój osobisty?

  • Wzmocnioną pewność siebie,
  • Odkryjesz swoją życiową misję,
  • Odkryjesz swoje mocne strony,
  • Rozwój osobisty i biznesowy,
  • Rozwój duchowego sensu i znaczenia, tego kim jesteś i dokąd zmierzasz,
  • Nową jakość życia,
  • Lepszą energię życiową,
  • Dobrą zabawę.

Jeśli wierzysz, że możesz, to możesz osiągnąć wszystko. 🙂 

Justyna Ewa Magdalena Woźniak