Akademia Sukcesu, prowadzi działania badawczo rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z  wykorzystaniem różnych metod i narzędzi rozwojowych.

Prowadzone badania dotyczą sposobu myślenia, działania, motywacji oraz zachowań. Wpływają one na polepszenie realizacji celów i wzrost stopy życiowej uczestników badań.